Ako vybrať ventilátor do kúpeľne

Ponuka malých ventilátorov do kúpeľne je dnes veľmi široká. Rôzne konštrukčné riešenie, vzduchový výkon, krytie, spotreba energie, hlučnosť alebo vzhľad malých ventilátorov umožňujú každému vybrať si vhodný výrobok pre svoj priestor.

V prvom kroku je nutné určiť, kam povedie odvetranie z ventilátora do kúpeľne - von cez stenu či okno alebo bude nutné napojiť pre odvetranie plastové či ohybné potrubie.

Podľa dĺžky potrubia zvolíme typ ventilátora do kúpeľne - axiálny alebo radiálny ventilátor.

Axiálne ventilátory do kúpeľní sú vhodné pre kratšie potrubie s nižšou tlakovou stratou (bez výraznejších ohybov či mriežok). Dostupné sú v troch priemeroch - 100, 125 (120) a 150mm. Z našej ponuky sa jedná napríklad o venitlátory do kúpeľne E-style pro, DECOR, Lo-Carbon Silhouette, SILENT a SILENT DESIGN.

Axiálne ventilátory do kúpeľne s priemerom 100mm vyfúknu cca 3m, ventilátory s priemerom 125 (120) a 150 mm vyfúknu cca 5m potrubia.

Radiálne ventilátory do kúpelni sú určené pre dlhšie potrubie (od 5m) s vyššou tlakovou stratou. Z našej ponuky sa jedná napr.o ventilátory FLUX, KN2, Lo-Carbon Solo Plus, EB a EBB. Radiálne ventilátory do kúpeľní sú robustnejšie než ventilátory axiálne.

Ďalším nutným parametrom je nutné zistiť potrebný výkon ventilátora do kúpeľne a tým aj správne zvoliť najvhodnejší typ. Nie je to vôbec zložité. Potrebný výkon si teraz môžete vypočítať sami a ľahko nasledujúcim spôsobom:

a) Zmerajte veľkosť miestnosti a vypočítajte jej objem v m3 (vynásobením: dĺžka x šírka x výška)b) Následne upresnite pomocou nižšie uvedenej tabuľky typ miestnosti a jej koeficient výmeny vzduchu (k) - podľa hygienických požiadaviek.

c) Zisteným koeficientom vzduchu (k) vynásobíte skôr vypočítaný objem miestnosti a získate hodnotu udávajúce potrebné množstvo vzduchu pre hodinovú výmenu (m3 / hod).

Podľa priemeru ventilátora do kúpeľne sa spravidla odvíja aj jeho objemový prietok vzduchu:

Ø100 - cca 100 m³/h
Ø125 (120) - cca 150-180 m³/h
Ø150 - cca 250-290 m³/h

Pri výbere ventilátora do kúpeľne je potrebné sa zamerať aj na to, v akej polohe ho možné namontovať - či na stenu, alebo na strop. Toto je potrebné zvážiť nielen z hľadiska konštrukčného (závisí od typu ložísk a uloženie obežného kolesa), ale aj z hľadiska prvkov na zavesenie. Aj keď sa jedná o malé ventilátory, sú to stále točivé stroje, ktoré sú zdrojom určitých vibrácií a preto je nutné ventilátory (zvlášť radiálny) montovať k pevnej konštrukcii (stena, strop) a nie len pokladať na podhľad. Pre zmenšenie prenosu vibrácií do steny je vhodnejšie použiť plastové hmoždinky než kovové a najmä pri montáži na strop využiť všetky kotviace skrutky. Do stropu je doporučené inštalovať len ventilátory s guľôčkovými ložiskami!

Základné ovládanie ventilátora do kúpeľne býva realizované vypínačom, môže sa však zabezpečiť tlačidlom s časovým dobehom, ktorý možno nastaviť bežne v rozsahu niekoľkých minút a ktorý zaistí automatické vypnutie ventilátora. K rade ventilátorov existuje ako príslušenstvo regulátor otáčok, ktorý umožňuje meniť plynulo vzduchový výkon podľa potreby užívateľa. Okrem toho môžu byť ventilátory ovládané hygrostatom, ktorý ventilátor spína na základe prekročenia nastavenej relatívnej vlhkosti v priestore. Niektoré typy sú vybavené senzormi pohybu alebo čidlom CO2.

Základným príslušenstvom kúpeľňového ventilátora je spätná klapka, ktorá zamedzí prúdenie vzduchu v čase, keď je ventilátor mimo prevádzky. Najjednoduchšie prevedenie je mechanická spätná klapka, ktorá je súčasťou veľkej časti ventilátorov z našej ponuky. Ďalším variantom sú žalúziovej klapky elektricky ovládané, ktoré však potrebujú pohon pre automatické spínanie. Pri pripájaní ventilátora na spoločné potrubie odpadového vzduchu, napr. V bytovom dome, je podstatná aj tesnosť spätné klapky, pretože ak nie je potrubie tesne uzavreté, môže dôjsť k přefuku vzduchu z iných bytov práve do vašej kúpeľne. Ventilátory do kúpeľne s elektricky ovládanou automatickou žalúzií z našej ponuky napr. VA, ICON, HEF a EDM.

 

BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY

Kúpeľne sú miestnosti so zvýšenou vlhkosťou, preto sú tu zvýšené nároky na prevedenie elektrických spotrebičov aj elektroinštalácie. Priestor kúpeľne sa delia do niekoľkých zón, v ktorých sú rôzne nároky na krytie použitých spotrebičov (týka sa svietidiel, ventilátorov, bojlerov a pod.) V priestore priamo nad vaňou alebo sprchou je zóna 1, kde sú požiadavky najprísnejšie. Tu je možné inštalovať iba ventilátor z plastu (izolantu) s dvojitou izoláciou s krytím najmenej IP 44 (druhá číslica 4 značí odolnosť proti striekajúcej vode, na trhu sú aj ventilátory s krytím IP 45 ... proti vode prúdiacej) a to do výšky 1 , 8m a vyššie. Vzhľadom k tomu, že z priestoru kúpeľne je potreba odvádzať najmä vodnú paru, a najvlhkejšie vzduch sa zdržiava pod stropom, je všeobecne najvýhodnejšie inštalovať ventilátor priamo pod stropom, napr. Nad sprchovacím kútom, kde je aj nebezpečenstvo zasiahnutia prúdom vody. Ventilátory s IP 44 možno potom inštalovať aj v nižších zónach. 


Stupňa ochrany pred dotykom nebezpečných častí a pred vniknutím cudzích pevných telies udávané prvou číslicou:
IP 0x - Nechránené
IP 1x - Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies o priemere 50mm a väčších a pred dotykom chrbtom ruky.
IP 2x - Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies o priemere 12,5 mm a väčších a pred dotykom prstom.
IP 3x - Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies o priemere 2,5 mm a väčších a pred dotykom nástrojom.
IP 4x - Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies o priemere 1mm a väčších a pred dotykom drôtom.
IP 5x - Zariadenie je chránené pred prachom a pred dotykom drôtom.
IP 6x - Zariadenie je prachotesné a je chránené pred dotykom drôtom.


Stupne ochrany proti vniknutiu vody udávané druhou číslicou:
IP x0 - Nechránené.
IP x1 - Zvislo kvapkajúcej.
IP x2 - Kvapkajúcej v sklone 15o.
IP x3 - Kropenie, dážď.
IP x4 - Striekajúce.
IP x5 - Tryskajúce.
IP x6 - Intenzívne tryskajúce.
IP x7 - Dočasné ponorenie.
IP x8 - Trvalé ponorenie.Zdroj: http://vetrani.tzb-info.cz