Rekuperačné jednotky

V našej ponuke nájdete lokálné rekuperačné jednotky aj centrálné rekuperačné jednotky. Rekuperačná jednotka nasáva vzduch z vonkajšieho prostredia a odovzdáva mu teplo z odvádzaného vzduchu, bez toho aby došlo k ich zmiešanie. Tento čerstvý vzduch je ďalej dopravovaný potrubím do jednotlivých miestností. V opačnom smere rekuperačná jednotka nasáva vzduch z miestností, odoberá mu teplo a vyfukuje ho do vonkajšieho prostredia. Tým znižuje aj náklady na vykurovanie.